Laus staða lektors við Ferðamáladeild | Háskólinn á Hólum

Laus staða lektors við Ferðamáladeild

Staða lektors í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta, við Háskólann á Hólum
 
Við Ferðamáladeild Háskólans á Hólum er laus full staða lektors á sviði ferðamálafræða, með áherslu á stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta (e. tourism and hospitality management). Leitað er eftir umsækjanda með þekkingu og reynslu til að efla rannsóknir og kennslu á fyrrgreindu fræðasviði. Starfsstöð er Háskólinn á Hólum.
 
Ferðamáladeild Háskólans á Hólum býður námsbrautir í ferðamálafræðum til BA og MA gráðu og diplómunám í viðburðastjórnun og ferðamálafræði. Allar námsleiðir eru boðnar sem fjarnám með staðbundnum lotum að Hólum í Hjaltadal. Áhersla er lögð á rannsóknir og þróunarverkefni í ferðamálum dreifbýlis, viðburðastjórnun, og stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta. Starfsaðstaða deildarinnar í háskólaþorpinu á Hólum er góð, þar er fjölskylduvænt samfélag og falleg náttúra á sögustað. Sjá nánar á www.holar.is.
 
Í starfinu felst:
rannsóknir á sviði stjórnunar ferðaþjónustu og móttöku gesta,
   með áherslu á ferðaþjónustu í dreifbýli (e. rural tourism
þróun námsbrautar á fræðasviðinu
kennsla í grunn- og framhaldsnámi
þátttaka í alþjóðlegum verkefnum og samstarfi
 
Menntunar- og hæfnikröfur:
doktorspróf í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta eða skyldum greinum
reynsla af rannsóknum á viðkomandi sérsviði
góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
ábyrgð, frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni
 
Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglna um nýráðningar og framgang akademískra starfsmanna við Háskólann á Hólum. Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2018, og umsækjandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2018. Nánari upplýsingar um starfið veitir Laufey Haraldsdóttir deildarstjóri ferðamáladeildar (sími 4556322, 8636011, netfang laufey@holar.is
 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsoknir@holar.is merkt „lektor Ferðamáladeild“. Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteinum, ferilskrá og samantekt fræðastarfs, auk greinargerðar um áform ef til ráðningar kemur. Með umsókn skal einnig fylgja úrval eigin ritverka sem umsækjandi vill að tekið sé tillit til við mat á hæfi, sem og tvenn meðmæli. 
 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
 
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is